Firni logo... :)

 

Alpinistide ja mägimatkajate
mitmevõistlus (AMMV) 2001. a.

Eesmärk:
Selgitada välja kõige osavamad ja vastupidavamad mehed ja naised alpinistide ja mägimatkajate hulgast. Taastada vana traditsioon ning anda võimalus mitmekülgseks sportlikuks tegevuseks ja klubidevaheliste suhete tihendamiseks.

Osavõtjad:
Osavõtjateks on inimesed, kes hingelt mägimatkajad-alpinistid ja kel läbitud vähemalt üks 1A marsruut.

Võistluste süsteem ning toimumise aeg ja koht:
Võistlus koosneb neljast alast: suusatamine, jääronimine, murdmaajooks, kiirusronimine ja jõuharjutused. Viis ala koonduvad kolmeks etapiks: talviseks ja suviseks ning vaheetapiks. Talvisel etapil selgitatakse paremus suusatamises, suvisel etapil selgitatakse paremus murdmaajooksus, kiirusronimises ja jõuharjutustes, vaheetapil jääronimises. Talvine etapp toimub 20. jaanuaril Käärikul, suvine etapp toimub sõltuvalt võistluskalendrist, kas kevadel või sügisel. Täpsem juhend suvise etapi kohta tuleb hiljemalt aprilli lõpuks. Vaheetapp toimub 17.-18. märtsil peetavate Jaan Künnapi Alpinismiklubi lahtiste jääronimisvõistluste raames. Etappide toimumise aja, koha ja täpsema sisu kohta loe vastavate etappide juhenditest. Nii talvise kui ka vaheetapi puhul on võimalikud mitmesugused muudatused, tulenevalt ebasoodsatest ilmaoludest.

Autasustamine:
Eraldi autasustatakse talvise ja suvise etapi 3 paremat naist ja meest. Vaheetapi autasustamine toimub vastavalt konkreetsele juhendile. Üldvõitjad selguvad kõigil etapil(s.t kõigil 5 alal) tulemuse kirja saanud võistlejate hulgast. Paremus selgitatakse iga ala aja(punktide) ja koha indeksite(AK indeksite) liitmise teel. Üldkokkuvõttes autasustatakse kolme paremat meest ja naist. Üldvõitjate autasustamine toimub Alpiklubi “Firn” hooaja lõpetamisel. Talvise etapi ja/või vaheetapi ärajäämisel selgitatakse üldjärjestus suvise etapi põhjal, sealjuures ei autasustata eraldi suvise etapi ja üldjärjestuse paremaid.

ValemAlpinistide ja mägimatkajate mitmevõistluse
talvine etapp 2001.a.
Klubidevaheline teatesuusatamine.

Eesmärk:
Selgitada välja parimad nais- ja meessuusatajad ehk mitmevõistluse talvise etapi parimad ning parimad klubid teatesuusatamises.

Osavõtjad:
Osavõtjateks on hingelt alpinistid ja mägimatkajad, kel läbitud vähemalt üks 1A marsuut. Klubidevahelises teatevõistluses võivad osaleda kõik alpi- ja matkaklubid. Klubi võivad esindada üksnes klubiliikmed, kes vastavad eelpool toodud nõudele (läbitud üks 1A marsruut).

Läbiviimise aeg ja koht:
Võistlused toimuvad 20. ja 21. jaanuaril 2001. aastal Käärikul. Esimesel päeval selgitatakse mitmevõistluse talvise etapi paremad. Kell 14.00 loosimine, kell 14.30 start (mehed, seejärel naised). Teisel päeval algusega kell 11.00 toimub klubidevaheline teatesuusatamine. Võistlus toimub juhul kui registreerub vähemalt 3 võistkonda. Võistluste ärajäämisest lumepuuduse tõttu teatatakse 7 päeva ette. Kehvade lume- ja ilmastikuolude korral on võimalikud muutused distantsi pikkuses ja sõidutehnikas.

Võistluste süsteem:
AMMV talvise etapi raames selgitatakse parimad M 10 ja N 5 km suusatamises. Sõidetakse klassikalises tehnikas. Klubidevahelise teatevõistluse raames sõidetakse 5*5 km vabatehnikas. Võistkonna moodustavad 3 meest ja 2 naist, meesliikmeid on lubatud asendada naistega. Klubi võistkondade arv ei ole piiratud. Etapid sõidetakse vaheldumisi, s.t M, N, M jne. Kogu distants tuleb läbida suuskadel kasutades nõutud suusatehnikat. Nõuete mittetäitmisel võistleja või teatevõistkonna tulemus tühistatakse.

Autasustamine:
Autasustatakse kolme paremat nais- ja meesvõistlejat ning kolme paremat teatevõistkonda. Autasustamine toimub esimese päeva õhtul ja teisel päeval vahetult pärast tulemuste selgumist.

Registreerimine:
Soovitav eelregistreerimine 10. jaanuariks. Osavõtumaks eelregistreerinutele 20 krooni ja klubi esimesele teatevõistkonnale 100 krooni, teisele 80 ja järgmistele 60 krooni, koha peal registreerinutele vastavalt 30 ja 120 krooni. Osavõtumaks tasutakse koha peal. Eelregistreerunud, kes ei tule kohale, peavad osavõtumaksu siiski tasuma. Võistluste ärajäämisel eelregistreeunud osavõtumaksu tasuma ei pea. Registreerida ja järele pärida on võimalik:

telefonil 051 59 889
e-mailil evelihab@ut.ee
aadressil Lepiku 2-11, Tartu
või isiklikult.

Registreerimisel teatada: ees- ja perkonnanimi, klubiline kuuluvus (kui on) ja kontaktandmed (e-maili aadress, telefon); lisaks majutuskoha ja sauna soovist (vt järgmine lõik); teatevõistkonna puhul klubi nimi ja mitu võistkonda.

Majutus ja muu info:
Eelregistreerimisel on vajalik teatada, kas soovitakse majutamist. Hetkel broneeritud 4-kohalised, 6-kohalised ja üks 2-kohaline tuba, hinnad vastavalt 87,5, 75 ja 90 krooni öö inimese kohta, soovi korral võib ühte tuppa ka rohkem inimesi majutada (meetodil matt ja kott). Majutuskoha soovist teatanud inimene võtab endale kohustuse selle koha eest maksta, seda ka juhul kui ta kohale ei tule. Samuti teatada sauna soovist (2 tundi 20 krooni, 3 tundi 25 krooni, juhul kui saab kokku 30 inimest).

Süüa saab Kääriku sööklas. Isevalmistajatele: Kääriku pood on viimased 4 talve nädalavahetustel kinni olnud, sellele ei tasu loota.

Bussid

Tallinn-Kääriku 9.40 (Tartust 12.30)
Kääriku-Tallinn 15.00
Tartu-Otepää 6.45, 9.00
vaata lisa neti.ee bussisõiduplaanidest või Kääriku kodulehelt .


Kohtumiseni Käärikul!