FIRNi logo
vjoon

Klubi üldkoosolek 2019 29.03 kl 18.15

Head klubikaaslased,
On aeg võtta kokku viimased kaks majandusaastat, valida uus juhatus ning revisjonikomisjon.
Selleks saame kokku kahe nädala pärast  J. Liivi 2 (Arvutiteaduse maja Toomemäel).
Toimumisaeg 18.15-20.00, reede õhtul (29.03). Oma tulekust või volitamisest saab märku anda https://doodle.com/poll/ttqce72yr7e9az9w. 
Päevakavas on:
1. Klubi tegevusaruanne 2017, 2018
2. Majandusaasta aruanne 2017, 2018
3. Revisjonikomisjoni aruanne ja 2017 aastaaruande kinnitamine
4. Revisjonikomisjoni aruanne ja 2018 aastaaruande kinnitamine
5. Uue juhatuse valimine
6. Uue revisjonikomisjoni valimine
7. Muud küsimused
Juhul kui üldkoosolekule ei ilmu nõutav arv liikmeid, siis toimub
erakorraline üldkoosolek sama päevakorraga samas kohas  kl 18.30. Teist
korda kokkukutsutud aastakoosolek loetakse otsustusvõimeliseks sõltumata
kohaletulnud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui osaleb või on
esindatud vähemalt kolm liiget.
Kui sa tead ette, et ei saa osaleda, siis palun anna sellest meile ette
teada hedi.peterson [ät] ut.ee  ja volita mõni oma klubikaaslane end
esindama. Volitus võib olla lihtkirjalik, nii digitaalallkirjaga kui
paberil allkirjaga ning palume see enne koosolekut edastada Hedile
(hedi.peterson [ät] ut.ee) või heale klubikaaslasele kes kohale on
tulemas.
Klubi juhatus
comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon