FIRNi logo
vjoon

Lahkus Alpiklubi Firn asutajaliige, endine president ja auliige Vello Park

Kolmapäeval, 23. mail lahkus meie seast Alpiklubi FIRN asutajaliige Vello Park.

Vello Park alustas alpinismi ja kaljuronimisega tegelemist aastal 1959. Vello oli üks Tartu alpiklubi Firn asutajatest 1959. aasta sügisel ja klubi president 1961–1968.

Vello Park tuli mitmel korral Eesti meistriks ning 1961., 1963. ja 1966. aastal Baltimaade meistriks. 

Esimese eestlasena läbis 6. kategooria marsruudi 1968. aastal.

Eesti mägiekspeditsioonirühma liikmena tõusis 1965 ja 1974 Pamiiris Abuali ibni Sino (Lenini) tipule (7134 m) ning 1972 Ismoili Somoni (Kommunismi) tipule (7495 m), osales 1984 esmatõusul Tallinna mäetipule (6047 m). 

Vello oli pikaaegne alpinismiinstruktor (1963–1991), Tartu mägimatkakooli lektor ja instruktor (1963–1980). 

Töötas Antarktikas, aastatel 2003-2014 oli Eesti Polaarklubi president.

Ärasaatmine on Tartus Pauluse kirikus 29. mail kell 14.00

Alpikubi Firni sügav kaastunne Vello Pargi perele, sõpradele ja mägedekaaslastele.

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon