FIRNi logo
vjoon

Üldkoosolek

On taas varasuvine aeg, et võtta kokku klubi eelmise aasta tegemised ja
vaadata tulevikku.

Selleks saame kokku 30. juunil 2016 kell 19 Vilde jahisaalis (Vallikraavi
ja Ülikooli nurgal).

Päevakavas on:

1. Klubi tegevusaruanne 2015

2. Majandusaasta aruanne (2015)

3. Revisjonikomisjoni aruanne ja 2015 aastaaruande kinnitamine

4. Ülevaade juhatuse tegevusest

5. Aasta 2016 eelarve ja plaanide arutelu, küsimused, kinnitamine

6. Uue juhatuse valimine

7. Muud küsimused

Juhul kui üldkoosolekule ei ilmu nõutav arv liikmeid, siis toimub
erakorralikne üldkoosolek sama päevakorraga samas kohas  kl 19.15. Teist
korda kokkukutsutud aastakoosolek loetakse otsustusvõimeliseks sõltumata
kohaletulnud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui osaleb või on
esindatud vähemalt kolm liiget.

Kui sa tead ette, et ei saa osaleda, siis palun anna sellest meile ette
teada -hedi.peterson [ät] ut.ee  ja volita mõni oma klubikaaslane end
esindama. Volitus võib olla lihtkirjalik, nii digitaalallkirjaga kui
paberil allkirjaga ning palume see enne koosolekut edastada Hedile
(hedi.peterson [ät] ut.ee) või heale klubikaaslasele kes kohale on
tulemas.

Oma tulekust või volitamisest võiksid teada anda ka doodles -
http://doodle.com/poll/nh6v9bghxwbi43ib

Klubi juhatus
comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon