FIRNi logo
vjoon

Koolitusplaanid 2016

FIRNI ALPINISMIKOOLITUSED - alpinismi ja kaljuronimise eripärade teadvustamine, ohutuspõhimõtete selgitamine, mägronimistehnikate rohke praktiseerimine, ettevalmistus mägedeks ja kaljudel ronimisteks.


Ronimine mägedes suvel 2013 - selleks valmistumegi!

LISAINFO: Andres Hiiemäe, andres [ät] hiiemae.pri.ee, 5285478

1. BAASÕPE (õppepäevade seeria)

Millal: mais-juunis. Baasõpe koosneb mitmest õppepäevast looduslikel kaljudel, lisaks loengupäevad teoreetiliste teadmiste omandamiseks.
Kellele:
baasõppe programm on koostatud alpilaagriks valmistujale, kuid ühtlasi on sobilik ka igale asjast tõsisemalt huvitatud mägimatkajale, kaljuronijale ja mägedest huvitujale.

Koolitust juhivad:
Andres Hiiemäe ja Rees Juurmaa

Koolituse eesmärgid:

- Et vajalike oskuste ja alpinismitehnikate õpe toimuks juba enne mägesid, niiet seal veedetud aeg kuluks peamiselt reljeefiga kohanemisele ja ronimisele, mitte elementaarsete oskuste ja tehnikate õppele;
- Anda kõigile grupiliikmetele hea ja ühtlase tasemega ettevalmistus, luues eelduse efektiivsemaks ajakasutuseks mägedes;
- Kinnistada vajalikke tehnikaid ja oskusi, mis on vajalikud nii isiklikuks kui grupi üldiseks ohutuseks.

Koolituse programm

2. TREENINGPÕHIMÕTTED ALPINISMIS (loenguõhtu)


Millal: sobival ajal :)
Kellele:
kõigile ronimis- ja alpinismihuvilistele, alpilaagrisse valmistujatele, tulevastele seinajuhendajatele
Õppetuba juhivad: Andres Hiiemäe ja Rees Juurmaa.

Koolituse eesmärk:
teha edaspidi teadlikumaid otsuseid enda arendamisel alpinistiks kujunemise teel. Sobib hästi ka kaljuronimishuvilistele. Muuhulgas vastused küsimustele:

- Millest koosneb alpinisti terviklik ettevalmistus ja milleks tuleb alpinistil valmistuda? 
- Milliste põhimõtete järgi tegutsetakse Tartu alpinismitreeningutel?
- Kuidas süsteemselt ja sportlikest põhimõtetest lähtudes arendada oma füüsilist seisundit?
- Kas rohkem on alati parem? Kuidas doseerida parajalt harjutuste raskusastet ning tagada pikaajaline ja järjepidev areng?
- Milline on jõuvõimete, vastupidavuse ja ronimisvõimekuse arendamise metoodika?
- Kuidas üles ehitada treeningud (kestus, intensiivsus, harjutusvara)?
- Kuidas suunata ja jälgida oma arengut?
- Kuidas suhtumine võib muuta treeningu kvaliteeti?
- Mida ootab instruktor grupilt ja grupiliikmetelt?
- Kuidas tekib alpinisti vastu usaldus?

Lisaks praktilisi näpunäiteid treeningprotsessist ning valik treeningharjutusi alpinismitreeningutele.

3. ALPINISMI-, RONIMIS- JA MATKAVARUSTUS (loenguõhtu)

Millal: sobival ajal :)
Kellele:
alpinismi-, ronimis- ning matkahuvilistele.
Koolitust viib läbi:
Andres Hiiemäe
Koolituse eesmärk:
anda põhjalik ülevaade alpinismi- ja ronimisvarustuse valimisest, kasutamisest ja hooldamisest. Vastused küsimustele:

- Millises järjekorras, millal ja kust varustust soetada?
- Mida varustuse valikul silmas pidada?
- Millal on kallima varustuse eelistamine õigustatud ja millal mitte?
- Kuidas varustuse seisundit hinnata ning millal on õige aeg varustus maha kanda? Kohapeal rohkelt varustuse näidiseid.

4. ISESEISEV RONIMISÕIGUS TÜSK-is (praktiline koolitus)

Millal: hiljemalt augustis.
Kellele:
alpinismi-, ronimis- ning matkahuvilistele.
Koolitust viivad läbi:
Andres Hiiemäe ja
Tarmo Kiik.
Koolituse eesmärk:
mõeldud seinajuhendajatele, ronimisürituste läbiviijatele ja alpinismi abitreeneritele. Mida on vaja selleks osata, teada ja millega arvestada?

5. SEINAJUHENDAJATE KOOLITUS (koolitus + praktika)

Millal: koolituse toimumisaeg suvel, praktika sügisel
Kellele: tulevastele seinajuhendajatele.
Koolitust viib läbi: Andres Hiiemäe
Koolituse eesmärk: koolitada pädevaid seinajuhendajaid, kes viivad läbi ning tagavad ohutust ronimistreeningutel, samuti korraldavad huvilistele ühekordseid ronimisüritusi siseronimisseintel. Vastused küsimustele:
- Millised on tehisseinal ronimise ohutuspõhimõtted?
- Kuidas hinnata varustuse seisundit?

- Kuidas tagada grupi ohutus?

- Millised on gruppidele sobivad töö- ja ohutusvõtted?

- Tööolukorrad, ohutuse jälgimine treeningu ajal

- Näpunäiteid riskide hindamisest ja maandamisest.

- Mida õpetada? Kui palju õpetada? Kuidas õpetada?
comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon