FIRNi logo
vjoon

Alpiklubi "Teeme ära" mõttetalgud

Klubi juhatus on oma sügis-talvise perioodi kokkusaamistel kaardistanud klubi hetkeseisu ja sinna juurde unistanud suurelt, milline võiks klubielu ja -tegevus välja näha tulevikus. Klubil on hulk igapäevaseid rutiinseid tegevusi ja kohustusi, mis nõuavad aega ja energiat. Lisaks neile on veel rida muid teemasid, mis klubi arengut ja terviklikkust silmas pidades vajaksid samuti tähelepanu. Et juhatuse liikmete ressursid on piiratud, siis otsime klubiliikmete seast aktiivseid inimesi, kes oleks nõus oma oskuste, nõu ja jõuga panustama. Üheskoos jõuame rohkem ja saame asjad paremaks. Et iga klubiliige saaks anda oma panuse klubi arendamisse, kutsub klubi juhatus kolmapäeval, 11. mai õhtul kell 19.00 Loomemajanduskeskusesse (Kalevi 13) mõttetalgutele “Teeme ära”.

Oma tulekust anna märku aadressil http://doodle.com/poll/ct4yx8vvrh48pv6a 

Eesmärgiks on :

 • tõsta teadlikkust klubielu terviklikkusest;
 • koguda elutervet kriitikat;
 • koguda uusi ideid  ja unistada suurelt, milline võiks klubielu juba varsti olla;
 • saada ülevaade klubiliikmete erialastest oskustest;
 • kaardistada klubiliikmete panustamisvalmidust;
 • lükata klubielule suurem hoog sisse.

Juhatus tegi veidi eeltööd ja kaardistas klubieluga seonduvad tegevused, soovid-eesmärgid-unistused. Need on mõttealged, mis suunavad arutelu ning aitavad uusi ideid genereerida. Mõned tegevused, kus liikmed saavad kaasa lüüa:

 • kodulehele sisu loomine, liikmetelt saadud teksti- ja pildimaterjali ülespanek, intervjuud liikmetega;
 • klubi ajaloo kogumine, arhiivi digitaliseerimine ning veebilehel kättesaadavaks tegemine;
 • ehitusbrigaad treeningtingimuste mitmekesistamiseks;
 • jooksev dokumentide haldamine raamatupidamise jaoks;
 • võimalike rahastusallikate leidmine ning projektide koostamisel kaasa löömine;
 • varustuse seisukorra hindamine ning laenutamise haldamine;
 • suhtlus teiste klubide ning organisatsioonidega;
 • klubiõhtute organiseerimine ja teemadevalik.

Ning veel palju muid teemasid, mille kaudu klubi aktiivsemaks muutmiseks saab kaasa lüüa. Mida rohkem klubiliikmeid leiavad võimalusi ühistesse tegevustesse panustada, seda vahvam klubi meil on.

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon