FIRNi logo
vjoon

Alpinismi baasõppe programm ja kava

ALPINISMI BAASÕPE

Mõeldud neile, kes plaanivad esmakordselt mägedesse minna või on juba teinud oma esimesed marsruudid ning tahavad täiendada teadmisi ja kinnistada oskusi. Töötatakse baastehnikate kallal, püüdega saavutada nende sooritamist kindlalt, efektiivselt ja usaldusväärselt. Teadmised, oskused ja tehnikad, mis on aluseks ohutule ja kindlale mägedes käimisele. Koolitust viivad läbi: Andres Hiiemäe (alpinismitreener EKR 5) ja Rees Juurmaa (alpinismitreener EKR 3).

Täpsem info ja küsimused:
- Andres Hiiemäe, andres [ät] hiiemae.pri.ee, 5285478
- Rees Juurmaa, roonius.juurmaa [ät] gmail.com, 55638854

KOOLITUSE KAVA 2016:

1. Alpinismitehnika õppepäev, praktika Karula veskil, L, 7.mail, kell 10
2. Baasteadmised alpinismis, loengud (ca 16h), sobiv aeg mais/juunis
3. Alpinismi- ja matkatehnika õppepäev looduslikel kaljudel, praktika Astangul, sobiv aeg juunis
4. Kaljuronimine looduslikel kaljudel, praktika Soome kaljudel, 1-3.juulil

Võimalikud on jooksvad pisimuudatused.

ÕPPEPROGRAMM:

EESMÄRGID:

- omandada oskused ja teadmised instruktoriga grupi koosseisus mägedes hakkama saamiseks;
- olla teadlik ohtudest mägedes ning osata käituda ohutult;
- olla teadlik mägironija ettevalmistuse põhimõtetest;
- osata põhilisi mägireljeefivormidel liikumise tehnikaid ning tunda reljeefi eripärasid (rohunõlvad, rusunõlvad, moreen, lumenõlv, jäänõlv, liustik, kaljud, mägijõgi).

TEADMISED:

- alpinismi eripärad;
- ohud mägedes, mägede keskkonna ja mägireljeefi eripärad;
- mägedes ohutuse tagamise põhireeglid, inimese käitumine mägedes;
- ilmamärgid;
- navigeerimise alused mägedes;
- esmaabi matkatingimustes;
- matka- ja alpinismivarustus, selle valik, kasutamine ja hooldus;
- erialane sõnavara erinevates keeltes;
- alpinismitehnikate sooritamise võtted ja ohutus;
- mäemarsruudi kirjelduse mõistmine (UIAA-sümbolid);
- mäkketõusu reeglid ja taktika üldpõhimõtted;
- mägireljeef, selle teke ja muutumine, kasutamine;
- mägedes ümbritseva keskkonna kaitse, säilitamise põhimõtted;
- ettevalmistus mägedeks ja treeningute planeerimine.

OSKUSED:

- hinnata lihtsa marsruudi raskusi ja ohte mägireljeefil;
- liikuda ohutult rusul, moreenil ja rohunõlval;
- liikuda kindlalt 1-3.r.k kaljureljeefil (üheaegselt, vahelduvjulgestuses, tugiköitel, ümberhaakimistega);
- organiseerida enesejulgestust ja julgestuspunkte kasutades reljeefi ning praovahendeid;
- kinnitada tugiköit ja tugiköiel liikuda;
- liikuda lumenõlval, astmeid teha, lahtikukkumisel end kirkaga kinni pidada, sooritada seongukaaslase kinnipidamist lahtikukkumise korral lumel ja jääl;
- liikuda kassidega jääl ja firnil, astmeid raiuda, enese kinnipidamine jääl lahtikukkumise korral, julgestuspunktide organiseerimine jääl;
- liikuda seongutes kinnisel liustikul;
- ületada purret, ülesõiduköiel, paralleelköitel üle jõe;
- seongu koostöö, käsklused
- organiseerida kannatanu transporti, kanda kerget kannatanut lihtsate vahenditega;
- organiseerida ööbimist lihtsamal mägireljeefil, telklaager rohunõlval, moreenil, rusul;

Õppeprogrammi koostanud: Andres Hiiemäe

- alpinismitreener 5.tase, kutsetunnistus 090228
- alpinismiinstruktor, instruktoritunnistus 1702
- mägipäästja, mägipäästetunnistus 144
- triatlonitreener 4.tase, kutsetunnistus 085180

 

 

 

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon