FIRNi logo
vjoon

Lõunakeskuse karikavõistlused kaljuronimises

JUHEND*

1. KORRALDAJA

Lõunakeskuse Karikavõistluse kaljuronimises (edaspidi karikavõistlus või karikasari) peakorraldaja on Alpiklubi Firn, kes määrab karikasarja osavõistluste kohtunikud.

2. AEG JA KOHT

Karikavõistlus korraldatakse igal aastal. Karikasari koosneb 4 osavõistlusest. Osavõistlused toimuvad etappidel, mille toimumise ajad ja kohad on toodud Alpiklubi Firn võistluskalendris. Etapid korraldatakse nädalalõppudel (laupäeval või pühapäeval) kusjuures ühe etapi kestus võib olla kuni 2 päeva.

3. OSAVÕTJAD

Karikavõistluses võivad osaleda kõik soovijad

4. VÕISTLUSKLASSID

Arvestust peetakse meeste ja naiste klassides

5. VÕISTLUSE TÜÜP

Võisteldakse raskusronimises ja bouldering ronimises. Raskusronimine ja bouldering võivad sisaldada kiirusronimise elementi, kus lisaks ronimise kõrgusele läheb arvesse ka raja läbimise aeg. Raskusronimise ja bouldering radade arv ja raskusaste määratakse iga võistluse jaoks kohtunike poolt.

Raskusronimine
Raskusronimise veerandfinaal toimub ühel rajal või kahel ühesugusel rajal (sarnase profiiliga ja raskusastmega rajal). Võistluse poolfinaal, finaal ja vajadusel ka superfinaal peavad toimuma ühel rajal.

Bouldering
Bouldering võistlus toimub vastavalt kinnitatud võistlusreeglitele ja koosneb kahest voorust (kvalifikatsioon ja finaal) või kolmest voorust (kvalifikatsoon, poolfinaal ja finaal)

6. PUNKTISÜSTEEM

Võistlejate kohapunkte arvestatakse jooksvalt kogu võistlushooaja vältel. Iga järgmise etapi järel koostatakse uus edetabel, kus karikasarjas osalevad võistlejad on seatud paremusjärjestusse kogutud punktisummade alusel. Punkte saavad igas klassis kõik võistlejad. Punktide arvestus toimub saavutatud kohtade alusel järgmiselt:

Koht1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920jne
Punktid605043383532292624222018161412109876jne

Kui karikasari koosneb 4 etapist summeeritakse lõpptulemuse saamiseks 3 parima etapi kohapunktid.

7. KOHTADE JAGAMINE

Kui peale hooaja viimast võistlust on võistlejad kogunud võrdse arvu punkte, loetakse paremaks see võistleja, kes on omavahelistes vahetutes jõuproovides (näiteks paarisronimine) rohkem võitnud või kes on erinevatel etappidel saavutanud rohkem kõrgemaid kohti. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, loetakse võistlejate tulemused võrdseteks ja kohad lähevad jagamisele.

8. AUTASUSTAMINE

Igal etapil autasustatakse võistlusklasside 3 paremat. Hooaja viimasel võistlusel autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat karikasarja arvestuses.

*käesoleva juhendi koostamisel on kasutatud Tallinna Kaljuronimisklubi poolt välja töötatud Eesti Kaljuronimise Karikavõistluste juhendit.

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon