FIRNi logo
vjoon

EMV mägimatkatehnikas 2013 - Korduma Kippuvad Küsimused (KKK)

Siia hakkavad kogunema 2013 aasta mägimatkatehnika Eesti meistrivõistluste A-klassi rajameistri mõtted, radade põhimõtted ja vastused esitatud küsimustele, mõned juba ennetavalt, mõned jooksvalt nende tekkimisel ja vajadusel ülesandeid täpsustada. Küsimuste tekkimisel kirjuta - andres [ät] hiiemae.pri.ee

 

NB! A-klassile, esimese trassi kirjeldust loe siit

 

UUS! 11.mai täpsustused

- Mõned mõõdud veskil ja konkreetselt A-klassi trassidel:

      * Veski seina kõrgus maapinnalt ülemise servani 13m 20cm;

      * Pikim vahemaa nii Päästetrassil ülesõidul kui alpinismitehnikate trassil ca 25m;

- Soovituslikud köiemõõdud- ja kogused grupile: staatiline köis 30 m (2tk), dünaamiline köis 30m (2tk);

Programm:

Reede, 17.mai

kuni 20:00 - kogunemine

20:30 - 21:15 - A-klassi "Päästetööd" ja "Situatsioonid" võistlustrasside esitlemine, küsimused.

21:15 - Võistkonna esindajatega nõupidamine. Stardi järjekordade loosimine.

Laupäev, 18.mai

08:00 - Valmis võistlustrasside tutvustamine. Küsimused.

09:00 - Trasside "Päästetööd" ja "Situatsioonid" taktika esitamise tähtaeg (kõikidele võistkondadele).

09:15 - A-klassi trassidele esimese võistkonna start.

20:00 - A-klassi trassi "Alpinismitehnikad" tutvustus. Loosimine.

20:30 - Võistkonna esindajatega nõupidamine, esimese võistluspäeva kokkuvõte ja arutelu.

Pühapäev, 19.mai

08:00 - Valmis võistlustrassi tutvustamine. Küsimused.

08:45 - Trassi "Alpinismitehnikad" taktika esitamise tähtaeg (kõikidele võistkondadele).

09:00 - Esimese võistkonna start

 

7.mai täpsustused

- Maksimaalsed vahemaad A-klassi trassidel on kuni 30 meetrit, jäädes vahemikku 6...30 meetrit.

- Mõnel trassil võidakse nõuda kindla maksimum pikkusega (kuni 15m) köie kasutust. Vajadusel korraldajad mõõdavad kohapeal võistkonnal olemasolevast pikemast köiest sobiva pikkusega jupi välja ning tähistavad selle. Antud trassil saab kasutada vaid määratud pikkuses osa köiest.

- Võistkonna varustus A-klassis. Võistkond peab valmis olema tööks ja hakkama saamiseks võistlusjuhendis toodud elementide sooritamiseks ja läbimiseks võistkonnana ja/või seongutena.

- Põhimõtteliselt leiavad peaaegu kõik võistlusjuhendis loetelus toodud tehnilised elemendid praktiliselt ka kasutust.

- Teised kaks võistlustrassi kirjeldust ja tutvustust leiab aset kohapeal Karula veskil radade tutvustusel reedel, 17.mai ja laupäeval 18.mai õhtul kell 20:30. Ühe trassi olemuseks on võistkonna päästetööd ning teisel seongute koostöö, sisuks alpinismi-, pääste- ja matkatehnikad. Mõlemal trassil on lahendusvõimalusi kaks või rohkem.

- Võistkonna varustusest. Võistlusjuhendis toodud varustuse loetelusid A-klassile ei tasu võtta lõpliku tõena, ütleme otse - see on eksitav! Täpsustuseks - seal toodud loetelu pole koostatud rajameistri poolt. Seega tasub võistkondadel ikkagi lähtuda võistluselementidest ja nende sooritamiseks vajalikest vahenditest, kuid valmis olla piiranguteks mõnel trassil kus kasutatavat varustust võidakse piirata. Ette rutates, siis ühel trassil kindlasti varustuse piiranguid ei rakendata.

 

Rajameistri mõtted ja lähtekohad trasside ja ülesannete planeerimisel:

- jätkata EMV 2011 ja EMV 2012 võetud suunda trasside ja ülesannete püstitamisel;

- võrreldes viimase 10 aasta jooksul enamjaolt eestis toimunud päästetööde ja matkatehnika võistluste trasse ja ülesandeid ning kõrvutades neid kogetuga selle aja jooksul mägedes, Läti samasuguste võistlustel ja mägipäästekoolis, siis on tekkinud mõned ideed muutusteks. Mõnel puhul on nendeks vaid väikesed detailid ja nüansid, mille abil on ülesanded muudetavad pisut realistlikumaks. Enamjaolt ei ole ju mägimarsruutidel nii, et olud ja töötingimused on lihtsustatud, on varustust pillavalt rohkelt, on ruumi lohakalt ja ülekäe tehtud lahendustele ning tegevustele ja võtetele, mida mägedes kunagi ei kasutaks;

- võimaluste piires vähendada võistkondade trasside läbimise järjestusest tulenevat ebavõrdsust. Varasemalt (välja arvatud 2012 EMV ja mõnevõrra ka 2011 EMV) kippus tulemustest mõnevõrra läbi kumama loosiõnne faktor - tagumisel võistkonnal oli võimalik eelnevate võistkondade sooritustest ja vigadest õppida ning kokku panna ideaalplaan. Teiste sooritustest ja vigade õppimise võimalus jääb nüüdki alles, ent juurde lisandub taktika-faktor, st. enne esimese võistkonna starti peavad kõik võistkonnad esitama oma taktikaplaani, millest tuleb hiljem trassi läbimisel kinni pidada. Seega ollakse vaatamata soodsamast-ebasoodsamast stardijärjekorrast mõnevõrra võrdsemas seisus, kes kuidas trassi ja lahendusi läbi näeb, ja sellele vastavalt trassi läbimise taktika kirja paneb enne kui näeb kedagi teist trassi läbimas. Ja isegi teise võistkonna nägemisest ei pruugi suurt kasu tõusta, kui teie võistkonna taktika võibolla erineb teiste omast. Rajameister plaan on püstitada trassid selliselt, et trasside läbimiseks on rohkem kui üks võimalus. 

- on palju võistluselementide kasutusi, mis jäänud oma olemuselt ja soorituselt üsna muutumatuks läbi aastate, seeläbi muutunud standardseks osaks igal võistlusel. Korra võtte omandanuna võib selle peal liuelda läbi aastate. Ehkki element jääb oma olemuselt samaks ka sel aastal, saab sellele mõne uue varjundi või piirangu juurde lisades ülesande lahendamist olulisel määral muuta. Seda kindlasti teebki, väiksed ja lihtsad asjad, ent effektiivsed. Juba eelmisel aastal toimisid need väga hästi, kui tekkis vajadus olukorda teraselt lugeda, probleemist aru saada ja sellele toimiv lahendus leida, seda kohapeal ja töö käigus. All maa peal valmis mõeldud lahendused ühtäkki enam ei toiminud ja tuli kohapeal improviseerida. Seda peabki rajameister silmas, kui kasutab sõnu "muuta realistlikumaks". Iseasi kuidas see välja tuleb.

- enamjaolt olukordi mägedes tabab meid ootamatult ja lahendus on vaja välja töötada kohapeal, seepärast taktika-ülesanded selguvad kohapeal, eelmistel õhtutel radade tutvustamise aegu. Nii jääb võistkondadel kohapeal radade läbimist arutada ja taktikat valida õhtust hommikuni, 15 minutit enne trassile mineva esimese võistkonna stardini.

- võistluste eelinfos on kirjeldatud (küll pisut lakooniliselt) võistluselementide loetelu. Nende elementide lai kasutusviiside valik moodustavadki võistlustrassid ja - etapid. Nii on igal osaleval võistkonnal võimalik alustada võistluseks ettevalmistumist. Seejuures palun mitte jätta tähelepanuta täpsustust - " A-klassis võisteldes peavad osalejad valmis olema nõudeks sooritada tehnikaelemente piiratud varustuse kogusega ja raskendatud tingimustes."

- ...

 

Täpsustused tehnilistele elementidele EMV 2013 A-klassi trassidel (varasematel võistlustel enim vaieldud teemadel):

- "ülesõit topeltköiel", mitmel korral on esinenud arusaamatusi, erinevat tõlgendamist. Õigeks peab ülesõidul pingutatud topeltköisi, seejuures on kumbki köis teineteisest autonoomne - st. ühe köie läbikulumine, katkemine ei tohi endaga kaasa tuua kogu ülesõidu süsteemi kokku varisemist. Kumbki köis peab olema eraldi blokeeritud;

- "ülesõidul julgestamise" all peetakse silmas, et ülesõitjat julgestatakse mõlemalt poolt, ehk kui ülesõitu sooritatav inimene mingil põhjusel peaks muutuma poole ülesõidu ajal teovõimetuks, siis on võimalik teda kaaslaste poolt sikutada kummassegi jaama;

- "alla laskmine", korduvalt kirgi üleskütnud teema. "Alla lastakse" kannatanut ja vajalik on siis täiendav ülalt julgestamine;

- "laskumine" on ronija enda poolt kontrollitud laskumine tugiköiel, seejuures on täiendavaks julgestusvõtteks kas kaaslase ülalt julgestus või ronija enda poolt organiseeritud haarav sõlm; Täpsustus - laskumine ei ole kaaslaste poolt alla laskmine ka siis, kui on täiendav ülalt julgestus (antud võistluse kontekstis on selline tegevus lähedasem pigem kannatanu alla laskmise elemendile).

- "julgestamise põhiprintsiip" - julgestamine on muu tegevuse (ronimine, laskumine, tugiköiel tõus, ülesõit, kannatanuga laskumine või tõus, jne) täiendav ohutusabinõu, juhuks kui põhitegevus peaks ebaõnnestuma. Sellest tulenevalt ei saa "alla laskmine" ilma julgestuseta olla aktsepteeritav laskumisviis; Laskumist võib asendada alla laskmisega, kui on seejuures tagatud täiendav ülalt julgestus; Et asi üheselt selge oleks, siis laskumine "alla laskmise" näol, ilma lisa julgestuseta on tõlgendatav kohtuniku poolt kui ebaõige tehniline võte;

- "julgestamine läbi mitme jaama", olukord mis ilmselt kõige kirglikumat diskussiooni tekitanud. Rajameister planeerib trassi mitme jaamaga, lähimate jaamade vaheline lõik on üks etapp. Julgestada on lubatud vaid julgestaja jaamaga külgnevaid etappe. Julgestamine üle mitme jaama (sisuliselt tähendab see võistleja poolt jaama kasutamist vahejulgestuspunktina) pole lubatud ning saab tõlgendatud kui trassi tingimuste mitte täitmisena*, mis muudab olulisel määral trassi iseloomu ja rajameistri taotletud eesmärki;

- "zumaari või muu hammastega vahendi kasutamine ülesõidu köite pingutamisel ja vinnamissüsteemides", siin kehtib põhimõte et zumaari ei kasutata pingutataval köiel fikseerijana ega jää kandma põhiraskust pinges köiel ega köie pingutamisel*. Võistlusel ei ole ploki süsteemides zumaari kasutamine lubatud. Selle asemel kasutada haaravat sõlme repsunöörist või slingist. Haaravate sõlmede jaoks kasutatav repsunöör peab olema vähemalt 5mm. Zumaar ei ole aksepteeritav julgestus punktina ja nõuab lisaks haarava sõlme kasutamist. Zumaari on lubatud kasutada personaalseks ronimiseks või ühe inimese jõuga köie tõmbamiseks ilma plokita.* ;

- "mitme inimese julgestamine ühe sama inimese poolt", "vinnamine ja julgestamine ühe sama isiku poolt" või "alla laskmine ja julgestamine ühe sama isiku poolt" - põhimõtteliselt eelistatud on nende tegevuste juures mitme inimese osalemine; aktsepteeritav on nende tegevuste sooritamine ühe ja sama inimese poolt tingimusel, kui kumbki tegevuse juures kasutatakse iseblokeeruvat vahendit või kasutatakse täiendavaid lisajulgestusi, nt haaravad sõlmed, võtteid mis võimaldavad olukordi siiski kontrolli all hoida.

...

 

Varustus:

- "Personal Anchor System" vs "Daisy chain" kasutamine. Esimene on mõeldud enesejulgestamiseks, sobilik ka jaamade ehitamisel, kuna iga aasa koormustugevus on vähemalt 22 kN, siis on ka üksiku aasa kasutamine piisavalt usaldusväärne. Ehkki välimuselt praktiliselt identsed mõlemad, siis teine vahend, "Daisy chain", on mõeldud eelkõige abironimiseks, keha raskusega koormamiseks ja vaid staatiliseks koormamiseks, "Daisy chain-i" puhul on iga aasa koormustugevuseks vaid 2 kN! Lisaks on võimalik väga lihtsalt tekitada "daisy chain"-iga ohtlikke olukordi. Neil kahel vahet teha ei saa pelgalt nime järgi, kuna see võib eksitada, daisy chaini nime all pakutakse mõlemat toodet, seepärast on määrav koormustugevus. Lõtku sisse jätta ei soovitata kummalegi, vastupidavam on nailon-materjalist, eelistades seda ultra-peenikestele ja kergematele dyneema-materjalist slingidele.  Neist kahest vahendist on EMV 2013  enesejulgestuseks lubatud kasutada vaid "Personal Anchor System" omadustele vastavat vahendit, mille iga aasa koormamistugevus on >=22 kN. Põhjus lihtne, "Daisy-chain"-i omadustega vahendiga (aasa koormustugevus 2-4 kN) on võimalik rohkem tekitada ohtlikke olukordi. Lisades siia juurde tootjate endi kasutussoovitused, siis polegi enam argumente, miks peaks selle kasutamist enesejulgestusena propageerima või aktsepteerima. Lisalugemist sel teemal. Lisaks tasub tutvuda tootjate antud toodete kirjeldusi. Näiteks toode, mis vastab "personal anchor systemi" tingimustele -   var1, var2, var3 jpt ning näide "klassikalisest daisy chainist"  - var4, . Täpsustus: kuna Daisy Chaini puhul, mille aasa koormustugevus on vaid 2 kN jätab osaleja poolt ebaõige vahendi kasutuse korral võimaluse eluohtliku olukorra tekkeks väga lihtsasti ning kuna kohtunikel on raske võistluse käigus igal sammul jälgida daisy chaini ohutut kasutamist, siis EMV2013 pole see enesejulgestusena aktsepteeritav.

Alternatiividena sobivad endiselt vanad head traditsioonilised - põhiköiejupist või slingidest enesejulgestused.

...

(täieneb jooksvalt)

* hilisemad muudatused ja täpsustused sinise tekstiga

Viimati muudetud 11.05.2013.a.

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon