FIRNi logo
vjoon

Liikmeks astumine

http://www.firn.ee/wiki/images/3/33/Firn_mark.jpg

Alpiklubi Firn liikmeteks võivad saada kõik isikud, kes on huvitatud klubi tegevusse panustamisest ning on täitnud vähemalt ühe järgmistest tingimustest:

- edukalt läbinud vähemalt ühe 1. raskuskategooria mägimarsruudi;
- edukalt osalenud Eesti ja/või rahvusvahelistel kaljuronimisvõistlustel;
- läbinud vähemalt UIAA 5. raskuskategooriale vastava kaljumarsruudi. 

Alpiklubi Firn noorliikmeks saab astuda igaüks, kes huvitub matkamisest, alpinismist või kaljuronimisest ning on valmis aktiivselt panustama alpiklubi Firn tegemistesse ja arengusse. Täpsem info.

Esmakordselt klubi liikmeks või noorliikmeks saamiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus, mis peaks sisaldama liikmeks või noorliikmeks saamise soovi põhjendust ning liikme puhul liikmeks saamise eelduseks olevate tingimuste täitmist. Allkirjastatud avaldus saata Alpiklubi Firn juhatusele: firn [ät] firn.ee.

Liikmeks astuda soovijatelt eeldatakse ka tutvumist klubi põhikirjaga ning liikmemaksu tasumist (16 € klubiliige, 12 € tudeng, noorliige).
Klubisse vastuvõetule väljastatakse klubi märk (pildil). Lisaks tuleb tasuda liitumismaks 2 EUR ning 2 EUR klubi märgi eest. 

Kui noorliige soovib saada Firni täisliikmeks, siis esitab ta sellekohase avalduse, kuid liitumistasu enam ei maksa

Varem Alpiklubi Firn või selle eelkäijate (TRÜ Alpiklubi Firn ja Tartu Alpiklubi Firn) liikmeks olnutel tuleb Alpiklubi Firn liikmeks saamiseks esitada klubi juhatusele vastavasisuline avaldus ning tasuda liitumismaks 2 EUR


Liikmemaksud

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon