FIRNi logo
vjoon

Pamiiri ekspeditsiooni lühifilm (osalejate versioon)

 

 

 Vaata filmi "Ekspeditsioon Tartu Ülikool 380"

 

Käesolev fim valmis klubi hooaja lõpetamise tarbeks.

Lühifilmis kasutatud materjal on valik, mis enamjaolt dokumentaalfilmi ei mahtunud.

Meie arvates ekspeditsiooni põhiolemuseks olnud mäele lähenemine ja mäkke tõus vajasid rikkalikumalt kajastamist.

Palju head materjali (materjali kogumaht ca 50-60 tundi) ei mahtunud paraku ka sellesse valikusse. 

Materjali valisid ja kokku kleepisid Merili ja Andres.

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon