FIRNi logo
vjoon

MTÜ Alpiklubi Firn Kodukord noorliikmete asjus


 1. Eesmärk

  1. Soodustada ja toetada noore aktiivse huvilise arengut ning edasist seost klubiga.

  2. Populariseerida alpinismi üliõpilaste ja noorte seas.

  3. Noorliiget iseloomustavad:

   1. huvi mägede, mägedes käimise, kaljuronimise vastu;

   2. aktiivne osavõtt klubi üritustest, matkadest, treeningutest;

   3. valmisolek panustada klubiürituste korraldamisel ja abistamisel;

 2. Staatus

  1. Alpiklubi Firn noorliikmeks võib kandideerida igaüks, kes tunneb huvi matkamise, alpinismi, kaljuronimise või muu sarnase tegevuse suhtes ning kes ei kvalifitseeru täisliikmeks.

  2. Noorliige ei oma hääleõigust Alpiklubi Firn üldkoosolekul, noorliiget ei saa valida Alpiklubi Firn juhatusse.

  3. Noorliikmel ei ole õigust saada klubimärki.

 3. Noorliikmeks vastuvõtmine

  1. Noorliikmeks astuda soovija esitab Alpiklubi Firn juhatusele kirjaliku avalduse.

  2. Juhatus hindab noorliikmeks astuda soovija sobivust ja langetab otsuse hiljemalt kuu jooksul alates avalduse laekumisest.

  3. Noorliikme kandidaadile antakse juhatuse otsusest teada ja noorliikmeks vastuvõtmise korral avalikustatakse tema nimi Alpiklubi Firn kodulehel (www.firn.ee).

 4. Noorliikme õigused

  1. Võtta osa Firn’i poolt korraldatud üritustest klubiliikmetega samadel alustel.

  2. Kasutada Firn’i varustust ja muid teenuseid samadel alustel klubiliikmetega.

  3. Kuuluda võistlustel Firn’i võistkonda.

 5. Noorliikme kohustused

  1. Tasuda liikmemaksu 12 EUR aastas (üldkoosoleku otsus, 22.05.2012).

  2. Suhtuda heaperemehelikult Firn’i varustusse ja Firn’i poolt hallatavasse infrastruktuuri.

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon