FIRNi logo
vjoon

Tehnilise kaljuronimise juhend

TEHNILISE KALJURONIMISVÕISTLUSE JUHEND

EESMÄRK

Tehniliste oskuste ja kiiruse viimistlemine.

VÕISTLUSTE AEG JA KOHT

Võistlused toimuvad 29. ja 30. mail 2010. a. Viljandis Karula veskil kokkulepitud ajal (oleneb ilmastikust). registreerimine tund varem, hilinejad saavad startida nimekirja lõpus. Kui on palju võistlejaid, jätkatakse järgmisel päeval. Osalemistasu – 50 krooni köiskond. Kui veski seisukord lubab, järgneb 30. mail traditsiooniline lisaüritus „Väike klemmironimine“ üksikronijatele.

KORRALDUS JA KOHTUNUKUD

Võistlus on köiskonnale (2 inimest). Paaride järjekord ja esimesena trassilemineja loositakse. Kohtunikud ollakse üksteisele paarikaupa, kuna see täidab võistluse eesmärki: tehniline täiustumine.

OSAVÕTJAD JA GARANTIID

Osa võivad võtta need, kellel on vajalikud tehnilised oskused ja varustus. Teistkordselt (uue kaaslasega) startida ei saa. Võistlejad garanteerivad, et nende tehniline tase vastab trassi ohutule läbimisele. Kohtunuku julgestus puudub.

LÄBIVIIMINE JA ARVESTUSSÜSTEEM

Eelnevalt trassi läbida pole lubatud.

Köiskond läbib trassi võimalikult puhtalt aja peale. Tähelepanu kohtunikud: viga märgates tuleb sellele tähelepanu pöörata ja parandada lasta! Kontrollkaardile lisatakse märge viga parandatud. Kui viga ei parandata, siis märge viga jäi parandamata. Pingerea lõppotsuse teeb kohtunike kogu: peakohtunuk ja igast klubist üks esindaja.

TEHNILISED OSKUSED 2010.a VÕISTLUSTEL

Märkus: kuna klemmipanek on raskendatud, on põhitähelepanu all köietöö ja liikumine.

 Tasakaalustatud jaama loomine oma väh 40-50 m köie otsast. Julgestuse (ja enesejulgestuse) organiseerimine. Žumaariga köiel liikumine ja žumaari lahti tegemata naelast läbiliikumine. Klemmipanek (stopperid, heksid, eksentrikud, frendid, plommid, silindrid jm) – kui on võimalik – selgub kohapeal ja lisatakse joonisele. Kahekordse köiega ronimine. Kahekordsel köiel laskumine. Laskumisköie väljatõmbamine. Redeli kasutamine.

 MÄRKUSED

Täpsemad tehnilised kirjeldused iga osa kohta eraldi on juhendis „Nõuded“. Trassi kirjeldus lisatakse. Võistlejatel peab olema kiivrid, vöösüsteemid (st ka traksid), žumaarid, julgestus- kindad, redel.

 mai 2010

 Juhendi koostas Mei (Heili Hani).

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon