FIRNi logo
vjoon

Matkatehnikavõistlustel käisime väljas kahe võistkonnaga

Möödunud nädalavahetusel (15.05) toimusid Karula veskil matkatehnikas Eesti meistrivõistlused. Firnikaid-treeningulisi oli väljas kahe võistkonna jagu. Ehkki juhend seab osalemistingimuseks et kahe võistkonna peale peab olema vähemalt kaks naesterahvast (kummaskis tiimis üks), siis me oskasime tõlgendada asja ristivastupidi, ehk kahe tiimi peale sai meil kokku kaks meesterahvast, see juures ühesse tiimi ei jätkunud neid ühtegi. Vaatamata sellele sooritasid mõlemad võistkonnad kohtunike poolt etteantud ülesanded siiski edukalt.

Pildil Eesti meistrivõistluste 2010 võistlusmaastik - Karula veski

Traditsiooniliselt tuleb matkatehnikas võistlejatel läbida kaks trassi - päästetrass ja kaljutrass.

Päästetrassi legendiks oli laskumisköiel vigastatud kannatanu, kes esmalt vinnati üles (nö. prao servale), seejärel laskus tema juurde saatja ja edasi lasti ja julgestati neid mõlemaid alla kindla pinnaseni, ülejäänud grupp laskus samuti alla, seejärel seoti tokkidest-köiest kanderaam, kannatanu transport paarsada meetrit ning enne finishis kella seiskumist veel ka kanderaami kvaliteedikontroll (kannatanu keerati korraks 90-kraadi küljele, kannatanu pidi jääma kanderaami).

Kaljutrassi legend nägi ette ülesõidu organiseerimine kerge tõusukaldega veski seinale, seejärel tõus-laskumine veski seinal ning tõus-laskumine kamina(te)s.

Pildil Firni naistevõistkond plaane tegemas

Oli see ilmselt Toomemäe põhjakaarte varjulistel nõlvadel harjutanutele ootamatult liiga ere ja palav päike, mis stardiaega oodates meid küpsetas ja ajusid kärssama ajas, või oli see telgi juures ootav hõrk shashlõki-algmaterjal, mis mõtteid uitama viis, igatahes esines kohati mõningasi mõttepause, mille tulemusena andsime ära väärtuslikku aega konkurentidele. Poodiumile seekord ei jõudnud kumbki võistkondadest. Olematut kaotusekibedust jääb ravima teadmine, et meie võistkonnad läbisid trassid kõige puhtamalt (kõige vähem trahviminuteid või üldse trahvideta) ning sooritatud võtted töötavad-toimivad kenasti, ehkki võistlusolukordade jaoks võiks julgemalt kasutada lihtsamaid (vahel ka trahvivõimalusega) lahendusi.

Võitjaks tulid 360, JKAK ja Harju matkaklubi ees, õnnitlused konkurentidele!

Pildil Eesti meistrite stiilinäide

Ametlikud tulemused

Mõned pildid:

Toomas Kuul pildid

Kalle Kiiraneni fotod

Jüri Kõivu fotod

Raivo Plumeri pildid

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon