FIRNi logo
vjoon

Üldkoosolek

AK Firn liikmed ja klubi tegemistest huvitujad olete kõik väga oodatud klubi üldkoosolekule teisipäeval 24. mail kell 20.00 Jakobi 5 spordihoone ülemise korruse suurde auditooriumisse.
On möödunud kaks aastat juhatuse valimisest ning viimane aeg anda volitused uues koosseisus värskele ja tegusale juhatusele ning presidendile.
 
Koosoleku päevakord:
1) Presidendi kõne ja aruanne
2) majandusaasta aruanne revisjonikomisjonilt, küsimused  ja vastused
3) majandusaasta aruande kinnitamine koosoleku poolt
4) uue juhatuse valimine
5) uue revisjonikomisjoni valimine
6) liikmemaksu tõstmise arutelu
7) muud tõstatatud teemad

 Eriti paneme teile südamele et, kuna klubi liikmeskond on viimaste aastatega oluliselt suurenenud, on koosoleku edukaks toimumiseks vajalik iga klubiliikmete panus.

Neil, kel' pole võimalik ise osaleda, saavad oma tahet realiseerida enda asemike volitamisega. Volitus tuleks esitada koosoleku juhatajale kohapeal.

Klubi üldkoosolekul omavad hääleõigust klubi liikmed, kel' on 2004 aasta liikmemaks tasutud! Liikmemaksu 150 krooni õpilastele ning 200 krooni mitteõpilastele saab tasuda ülekandega Firni arveldusarvele Hansapangas 221013612109 või enne koosoleku algust kohapeal.

Oodatud on teiepoolsed ettepanekud koosoleku päevakorra osas. Need palun edastada e-mailitsi: meeri [ät] firn.ee

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon