FIRNi logo
vjoon

BALTICUM 2008 - EST

 

BALTICUM 2008

BALTIKUMI MEISTRIVÕISTLUSED MÄGIRONIMISES 2008

STATUUT

1. EESMÄRK

Baltikumi meistrivõistlused alpinismis eesmärk on propageerida mägironimist ja mägimatkamist ning valida parimad läbitud marsruudid.

2. AEG JA KOHT

2.1. Meistrivõistlusele esitatud marsruudikirjelduste hindamine toimub 17 jaanuaril 2009 Tartus (Koht selgub hiljem).

2.2. Meistrivõistluse parimate autasustamine toimub 17 jaanuaril 2009 kell 18.00 Tartus, Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20, Tartu).

3. KORRALDUS

3.1. Meistrivõistlust korraldab Alpiklubi FIRN. Lisainfo

3.2. Meistrivõistluse peakohtunik on Kalev Muru.

www.firn.ee/balticum ja firn [ät] firn.ee

4. TINGIMUSED

4.1. Meistrivõistlusest võivad osa võtta kõik Balti riikide kodanikud.

4.2. Võistlusele võib esitada üle maailma sooritatud marsruute ja tõuse, mis on toimunud ajavahemikus 1. jaanuar 2008 kuni 31. detsember 2008.

4.3. Meistrivõistlus toimub neljas kategoorias:

a) kaljuronimine (kuni 3500m)

b) tehniline alpinism (kuni 6000m)

c) kõrgalpinism (üle 6000m)

d) mägimatk.

4.4. Grupi suurus:

a) mitte suurem kui 8 inimesest kaljuronimis ja tehnilise alpinismi kategoorias;

b) mitte suurem kui 10 inimesest kõrgalpinismi ja mägimatka kategoorias

4.5. Alpinistliku marsruudi kirjelduse näidis on välja toodud lisas 1. Mägimatka kategoorias tuleb esitada traditsiooniline matka marsruudikirjeldus (vt. lisa 2).

4.6. Marsruudikirjeldused tuleb esitada hindamiskomisjonile inglise või vene keeles (võib lisaks ka eesti keeles) eelistatult paberil mitte hiljem kui 17. jaanuar 2009 kell 12.00.

Alternatiivina võib raporteid esitada E-mail teel (firn [ät] firn.ee) hiljemalt 15. jaanuariks 2009.

5. VÕITJATE VÄLJASELGITAMINE

5.1. Meistrivõistluste võitjad selgitab välja žürii, mis koosneb 6 kohtunikust (igalt osavõtvalt maalt 2 esindajat).

5.2. Žürii hindab marsruute ja tõuse esitatud marsruudikirjelduste põhjal.

5.3. Žürii otsustab auhinnasaajad salajasel hääletusel või ühisotsuse alusel.

5.4. Žürii võib määrata täiendavaid auhindu (marsruudi originaalsuse ja uudsuse eest jne.).

5.5. Riikide arvestus. Iga kategooria esikoht annab 10 punkti, teine koht 8 punkti, kolmas koht 7 punkti, jne. Igas kategoorias läheb arvesse riigi kolm parimat marsruuti, kogutud punktid liidetakse riigi üldsummaks. Võrdse arvu punktide korral hinnatakse kõrgemalt riiki, mis on saanud rohkem esikohti, siis teisi kohti jne.

6. AUHINDAMINE

Iga kategooria parimad saavad medalid ja diplomid.

7. PROTESTID

Proteste hindamiskomisjoni otsusele saab esitada kaks tundi peale võitjate väljakuulutamist. Apellatsioonide läbivaatamiseks kutsutakse hindamiskomisjoni lisaks igalt maalt üks esindaja.

8. OSAVÕTUMAKS

Osavõtumaks on 250 krooni inimese kohta. Tasuda saab ka ülekandega: Alpiklubi Firn a/a 221013612109. Iga maa kaks hindamiskomisjoni liiget on osavõtumaksust vabastatud.

Vajalik on eelregistreerimine kuni 15. jaanuar

firn [ät] firn.ee või tel. +37256699446 Priit Rooden.
comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon