FIRNi logo
vjoon

Sektorid: Zehrenstein, Schlossbergwand, Maximilanswand, Mittelbergwand, Roter Fels

Tüüp:
Kaljuronimine
Raskuskategooria:
5-...7- (UIAA)
Piirkond:
Frankenjura, Saksamaa
Marsruudi alustamise kuupäev:
11.08.2016
Marsruudi lõpetamise kuupäev:
15.08.2016
Osavõtjate arv:
4
Retke osalejad:
  • Rees-Roonius Juurmaa
Marsruudi iseloom:
Kaljumarsruut
Marsruudi kõrgustevahe meetrites:
10...40 m
Kommentaarid:

Pilte ja muljeid ronimistripist

2016. aasta augustis ettevõetud ronimistripil Lõuna-Saksamaal asuvatele Frankenjura kaljudele sai altjulgestuses läbitud 21 rada raskuskategooriates 5-...7- (UIAA). Muljed piirkonnast olid positiivsed ning kui võrrelda Frankenjurat mõne teise külastatud kaljuronimispiirkonnaga, siis saab ronimiskultuuris välja tuua nii sarnasusi kui ka erinevusi. 

Kõigepealt võib mainida radade eripära: ka keskmise raskusastmega rajad nõuavad siin arvestatavat sõrmejõudu. Reljeefis domineerivad sõrmeaugud, käehaaretest on palju vaja kasutada crimpe ja pinche. Sellest tulenevalt on ka radade raskusastmed üpris ranged - võrreldavad näiteks Olhava kaljudega Soomes. Kindlasti tuleb arvestada ka piirkondlikku eripära poltimises: esimene julgestuspunkt oli väga sageli 4-6, vahel ka 10-12 m kõrgusel maapinnast. Ka järgnevad poldivahed olid reeglina pikad. Kui rajal oli looduslikku reljeefi, kuhu sai praovahendeid paigutada, siis oli seal tihtipeale polte vähe või üldse mitte, säilitamaks raja seikluslikkust. 

Ronimispartneriteks olid Andres Hiiemäe, Elise Lätt ja Gedy Siimenson.

SEKTOR: ZEHRENSTEIN
Kuupäev (11. august)

Rada: Alter Weg (UIAA 6-)
Läbimisviis: altjulgestus (sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 20 m
Rada on tervikuna lihtsa ja hea reljeefiga, mõne koha peal ka juba pisut libedaks kulunud ning lõpus kerge ülekaldega.

SEKTOR: SCHLOSSBERGWAND
Kuupäev (12. august)

1) Rada: Rechter Weber (UIAA 6)
Läbimisviis: altjulgestus (sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 15 m
Raja algusosa reljeef pisut napim, kuid alates keskosast koosneb rada suurtest plokkidest, mis kohati on ülekaldega.

2) Rada: Direkter Einstieg (UIAA 6)
Läbimisviis: altjulgestus (trad/sport), puhkamisega
Marsruudi kõrgustevahe: 15 m
Rada algab kerge ülekaldega sõrmepraoga, mis on ühtlasi raja kõige raskem osa. Edasi on juba kindlam reljeef. Julgestuspunktideks läks vaja keskmisi frende ja klemme.

3) Rada: Peace Please (UIAA 6-)
Läbimisviis: altjulgestus (trad/sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 15 m
Raja alguseks on lai sisenurk, kus saab kasutada nii prao- kui kaminaronimist. Seejärel üsna mugav seinaosa. Julgestuspunktideks läks vaja keskmisi frende ja klemme.

4) Rada: Action Perfect (UIAA 6)
Läbimisviis: altjulgestus (sport), puhkamisega
Marsruudi kõrgustevahe: 17 m
Raja reljeef koosneb valdavalt 2-3 sõrme aukudest, kohati ka libajatest pinchidest. 

SEKTOR: MAXIMILIANSWAND
Kuupäev (13. august)

1) Rada: Westvariante (UIAA 5)
Läbimisviis: altjulgestus (trad)
Marsruudi kõrgustevahe: 14 m
Rada kulgeb valdavalt mööda sõrme- kuni rusikalaiust pragu, lõpp kerge ülekaldega. Julgestuspunktideks läks vaja keskmisi ja suuri frende.

2) Rada: Sonnenkönig (UIAA 6-)
Läbimisviis: altjulgestus (sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 20 m
Raja põhiosa lihtsal reljeefil, viimased 3 meetrit aga üsna napil seinaosal, kus tuleb hoolikalt jalaasetusi valida. 

3) Rada: Westkante (UIAA 6-)
Läbimisviis: altjulgestus (sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 20 m
Raja algus mööda sõrmelaiust pragu ning üle karniisi, edasi aga juba väga mugaval reljeefil.

4) Rada: Luisenkreuz (UIAA 6)
Läbimisviis: altjulgestus (sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 20 m
Raja algus üsna tagasihoidlikul reljeefil (sõrmeaugud), pärast esimest polti traavers vasakule ja sealt üles platoole. Platoolt raja lõpuni mööda laia ülekaldega diagonaalset pragu.

5) Rada: Spätlese (UIAA 6+)
Läbimisviis: altjulgestus (sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 20 m
Raja algus kulgeb mööda peenemat sisenurgapragu, edasi aga mööda tundlikuma reljeefiga seinaosa, mis vahetult enne lõppu on ka kerge ülekaldega.

6) Rada: Lang hi (UIAA 6+)
Läbimisviis: altjulgestus (sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 10 m
Esimesed 5 meetrit reljeefil, mis koosneb ainult sõrmeaukudest ja crimp'idest. Raja teine pool aga rahulikum.

7) Rada: Südriss (UIAA 6)
Läbimisviis: altjulgestus (sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 10 m
Raja alguseks on ülekaldega sõrmepragu ning selle kõrval lisaks veidi reljeefi prao kõrvalt. Seejärel sõrmeaukudega seinaosa ning lõpp juba mugavamal reljeefil.

SEKTOR: MITTELBERGWAND
Kuupäev (14. august)

1) Rada: Spätzünder (UIAA 5+)
Läbimisviis: altjulgestus (trad/sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 30 m
Valdav osa rajast kujutab endast kaminaronimist rikkalikul reljeefil, kuid vaid paari enda pandud julgestuspunktidega (keskmised ja suured frendid).

2) Rada: Variante (UIAA 6+)
Läbimisviis: altjulgestus (sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 30 m
Raja algus on sõrmepragu, mis läheb üle rusikalaiuseks praoks ning vahepeal ka kaminaks. Lõpp aga üsna hea reljeefiga seinaosa.

3) Rada: Norispfeiler (UIAA 5-)
Läbimisviis: altjulgestus (trad/sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 30 m
Raja esimene pool on peamiselt ronitav kaminatehnikatega. Edasi aga mugavad praod ning väikse ülekaldega, kuid hea reljeefiga seinaosa. Julgestuspunktideks läks vaja keskmisi ja suuri frende.

4) Rada: Direkter Schwabacher Weg (UIAA 6+)
Läbimisviis: altjulgestus (sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 30 m
Raja esimene pool on sõrmepragu ning sellele järgneb mugava reljeefiga seinaosa. Raja teine pool on ülekaldega sõrmepragu - pingeline ronimine valdavalt layback-tehnikas, kuid enamasti leiab head reljeefi ka praolähedaselt seinaosalt.

5) Rada: Tembleque (UIAA 7-)
Läbimisviis: altjulgestus (sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 30 m
Raja esimene pool küllaltki heal reljeefil. Võtmelõiguks on raja keskosa, kus pärast 4. polti paikneval kerge ülekaldega napil reljeefil tuleb teha paar pingelisemat liigutust. Sealt kuni raja lõpuni üsna mugav ronimine.

6) Rada: Direkter Kletterboumweg (UIAA 7-)
Läbimisviis: altjulgestus (sport), puhkamisega
Marsruudi kõrgustevahe: 30 m
Raja esimene pool üsna pingevaba ronimine mööda kitsast pragu ja hea reljeefiga seinaosa, kuni platooni. Sealt edasi veidi tundlikumal reljeefil ronimine, kuni eelviimase poldini. Vahetult enne seda polti on hea puhkekoht, kus saab mõlemad käed lahti lasta. Raja võtmelõik on eelviimasest viimase poldini - ülekaldega seinaosa, millest ülesaamiseks on küll üks hea suur käenukk, kuid järgnev liigutus nõuab head kehakontrolli. Vasaku käega tuleb haarata libajast sõrmepraost, kuhu mahuvad korralikult vaid kaks väiksemat sõrme, paremale käele on aga kasutada umbes sentimeetrine nukike kohe sõrmeprao kõrval. Seda on piisavalt, et jalad kõrgemale headele jalanukkidele tuua ning teha parema käega pikk sirutus kõrgemale, järgmise hea nukini. Seejärel viimane polt ning ronimine üle karniisikese rikkaliku reljeefiga seinaosal.

SEKTOR: ROTER FELS
Kuupäev (15. august)

1) Rada: Dolomitweg (UIAA 6)
Läbimisviis: altjulgestus (sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 40 m
Ühtlaselt hea reljeefiga, kuid korralikku vastupidavust nõudev rada.

2) Rada: Armin Weich Ged.-Weg (UIAA 6)
Läbimisviis: altjulgestus (sport)
Marsruudi kõrgustevahe: 40 m
Veidi samblikutega kaetud, kuid kindla reljeefiga sujuv ja sirgjooneline rada.

3) Rada: Dülferriss (UIAA 6+)
Läbimisviis: altjulgestus (sport), puhkamisega
Marsruudi kõrgustevahe: 30 m
Raja alguseks üle karniisi minek, mille teeb (psühholoogiliselt) veidi raskemaks asjaolu, et esimene polt on umbes 12 m kõrgusel. Edasi kulgeb rada mööda pragu, mille ümbert leiab otsides pidevalt häid nukke. Vastupidavust nõudev, kuid nauditav rada.
 
Ekspeditsiooni nimetus:
Frankenjura 2016
Manused
vjoon tag hjoon