Pamiir

Mägiekspeditsioon Lenini mäetipule
 

7134 M

Tipumarsruut 5A
 

Jaan Künnapi Alpinismiklubi
Grupijuht Alar Linna
 

26.juuli-27.august 1999

Grupi liikmed

1.Alar Linna, 10.04.1975, Märjamaa, tel.250 112 18, E-mail:alar.linna@mail.ee,
Kogemus:mägi III kat Altai, III järk alpilaager Ullu-Tau, Elbrus 1998.

2.Eric Hints, 27.05.1975, Tallinn, tel.250 27 200,
Kogemus:III järk alpilaager Ullu-Tau, Elbrus 1998, Elbrus 1998

3.Tônu Altnurme, 15.12.1969, Tallinn, tel 250 26 262, E-mail:tonu.altnurme@mail.ee
Kogemus:Elbrus 1998

4.Priit Ôunpuu, 13.04.1968, Tallinn, tel.250 18 013, E-mail:prav1@estpak.ee
Kogemus:Elbrus 1998

5.Eveli Habakuk, 03.06.1978, Tartu, E-mail:evelihab@ut.ee
Kogemus:Elbrus 1997,Mont Blanc 1999

6.Birgit Suits, 14.07.1975, Tartu, tel.250 66 819
Kogemus:Elbrus 1997, Mont Blanc 1999
Arst

7.Merle Sagar, 31.01.1974, Tallinn, tel.251 15 488, E-mail:merle@hf.ee
Kogemus:Mont Blanc 1997, Elbrus 1998

8.Riho Västrik, 04.08.1965, Tallinn, tel.250 78 067, E-mail:vastrik@alex.utv.ee
Kogemus:Mont Blanc 1993, Elbrus 1998,Cho-Oyu 1998 (osaleja)
Operaator

9.Marge Rom, 16.03.1970, Tallinn, tel.250 20 004
Kogemus:Mont Blanc 1997

10.Margus Maksimov, 11.07.1969, Tallinn, tel.250 63 543, E-mail:max@leibur.ee
Kogemus:Elbrus 1998

11.Kaupo Kiisler, 14.06.1974, Märjamaa, tel.250 40 684, E-mail:kaupok@epbe.ee
Kogemus:III järk Alpilaager Ullu-Tau, Mont Blanc 1997, Elbrus 1998

12.Bert Rähni, 06.12.1973, Märjamaa, tel.250 37 141, E-mail:raulbert@estpak.ee
Kogemus:mägi III kat Altai, III järk Alpilaager Ullu-Tau, Mont Blanc 1997, Elbrus 1998

Osalejate maksimaalsed kôrgused:

7134m,tipp-Eric Hints, Alar Linna

7000m-Bert Rähni, Marge Rom, Eveli Habakuk, Margus Maksimov
6148m-Merle Sagar, Birgit Suits, Tônu Altnurme, Priit Ôunpuu
5300m-Kaupo Kiisler (haigestus)
4200m-Riho Västrik (haigestus)
 

Grupi liikumisgraafik Rünnakrühmad:
 

1.Marge Rom, Priit Ôunpuu, Eveli Habakuk, Margus Maksimov

2.Merle Sagar, Kaupo Kiisler, Bert Rähni, Birgit Suits, Tônu Altnurme, Eric Hints, Alar Linna
 
 

30.07

Aklimatiseerumistôus baaslaagrist 3500m Lukova Poljanale 3800m.

Liikumist alustatakse kell 14.00. Liikumisaeg 2 tundi.

Läbitud lôigu pikkus

 

31.07

Aklimatiseerumistôus ja varustuse ülesvedamine baaslaagrist 3500m liustikule 4100m. Hommikul kell10.40 alustatakse tôusu.

Kuni liustikuni liigutakse mööda rada üle Puteshestvinikukuru 4150m..

Lenini liustikul, kôrgusel 4100m ollakse kell 16.00.

Tagasi baaslaagris kell 18.30. 

Läbitud lôigu pikkus 16 km.

 

1.-2.08

Kogu grupp viibib haiguste tôttu baaslaagris 3500m.

 

3.08

1.rühmtôuseb baaslaagrist esimesse vahelaagrisse 4300m ja ööbivad.

Alustavad tôusu kell 10.00.

Liigutakse mööda rada ûle Puteshestvinikukuru 4150m.

Liikumisaeg6t 30min.

Varustuse ülesvedamiseks kasutatakse kohalike pakikandjate hobuse teenust.

Varustust hobuse seljas 28 kg.

Läbitud lôigu pikkus 11 km

 

4.08

1.rühmtôuseb esimesest vahelaagrist teise vahelaagrisse 5300m ja ööbivad. Tôusu alustavad hommikul kell 6.30. Ilm hea-taevas peamiselt selge, varahommikul külma 5-6 kraadi. Liigutakse mööda teiste gruppide poolt sissetallatud rada.

Tôusul kasutatakse kogu päeva kasse ningrinnasidemeid, et julgestada end lôhede juurde paigaldatud kôitega.

Teise vahelaagrisse jôuavad kell 14.00 (viimane kell 16.00). Liikumisaeg 7t 30min.

Toidu tegemiseks tuleb sulatada lund.

Läbitud lôigu pikkus 7-8 km.

 

5.08

1.rühm laskub teisest vahelaagrist 5300m esimesse vahelaagrisse 4300m. Laskutaksemööda eelmisel päeval ülestuldud rada. Laskumist alustatakse kell8.20. Liikumisaeg 2 tundi. Julgestamiseks kasutatakse rinnasidemeid, statsionaarseid lôhede juurde paigaldatud köisija redeleid. 

Ööbivad esimeses vahelaagris 4300m.

Läbitud lôigu pikkus 7-8 km.

 

2.rühm tôuseb baaslaagrist 3500mesimesse vahelaagrisse 4300m ja ööbivad.

Tôusu alustatakse kell 11.00.

Kell 17.30 jôutakse esimesse vahelaagrisse 4300m. Varustuseülesvedamiseks kasutatakse hobust, ülesveetav varustus 70 kg.

Läbitud lôigu pikkus 10 km.

 

6.08

2.rühm tôuseb esimesest vahelaagrist teise vahelaagrisse 5300m ja ööbivad. 

Tôusu alustatakse kell 8.00

Ilm hea-môôdukas pilvisus, hommikul kûlma 2-3 kraadi.

Liigutakse mööda sissetallatud rada. Kogu päeva kasutatakse kasse ja rinnasidemeid. Julgestuseks kasutatakse lôhede juurde paigaldatud köisi ja kahte kohta paigaldatud redelit.

Pealelôunat liiguvad rühma liikmed erineva kiirusega. Teise vahelaagrisse jôutakse ajavahemikul 15.30 kuni 19.00. Teise vahelaagri läheduses kukub Bert Rähni jäälôhesse, sügavus 6-7 meetrit. Väljatômbamiseks kasutavad 5 inimest 1 köit ja kirkadest katapulti. Tômmatakse otse, ilma plokita.

Teises vahelaagris tuleb toidu valmistamiseks sulatada lund.

Läbitud lôigu pikkus

 

1.rühm puhkab esimeses vahelaagris 4300m.

 

7.08

1.rühm tôuseb esimesest vahelaagrist 4300m teise vahelaagrisse 5300m. 

Tôusu alustavad kell 6.45, kohale jôuavad 10.15.

Margus Maksimov jaMarge Rom alustavad kell 13.00 teisest vahelaagrist 5300m tôusu, et viia varustust kôrgemale. Kella 15.00 jôuavad 5800m kôrgusele. Kell 15.30 alustavad laskumist, teise vahelaagrisse tagasi jôuavad kell 16.00. Ööbivad teises vahelaagris 5300m. 

Läbitud lôigu pikkus 7-8 km.

 

2.rühmlaskub teisest vahelaagrist5300m, esimesse vahelaagrisse ja ööbivad.

Laskumist alustatakse kell 10.30.

Liigutakse mööda sissetallatud rada.

Julgestamiseks kasutatakse rinnasidemeid ja lôhede juurde paigaldatud köisi.

Esimesse vahelaagrisse jôutakse kell 13.00.

Läbitud lôigu pikkus

 

8.08

1.rühm tôuseb teisest vahelaagristkôrgusele 5800m.

Hommikul väljuvad kell 9.45,liikumisaeg 2t 45min.

Ilm halb-nähtavus väike, sajab lund.

Margus Maksimov tôuseb Razdelnaja tippu 6148m ja laskub tagasi 5800m kôrgusele.

Tôusu aeg 1t 30min, laskumise aeg35min.

Rühm ööbib 5800m kôrgusel. Toidu valmistamiseks sulatatakse lund.

Läbitud lôigu pikkus-teisest laagrist 5800m kôrgusele 5 km.

2.rühm puhkab esimeses vahelaagris 4300m.

 

9.08 

1.rühmtôuseb 5800m kôrguselt kolmandasse vahelaagrisse 6100m ja ööbivad.

Tôustakse mööda sissetallatud rada ûle Razdelnaja tipu 6148m.

Alustavad tôusu kell 10.00. Tôusuaeg 2t 30min. 

Ilm kolmandasse vahelaagrisse jôudes halb-puhub väga tugev tuul, sajab lund ja tuiskab. Vee saamiseks sulatatakse lund.

Läbitud lôigu pikkus 4km.

 

2.rühm tôuseb esimesest vahelaagrist teise5300m ja ööbivad.

Tôusu alustavad kell 7.20. Tôusuaeg 4t 30min tundi.

Liigutakse kassidega mööda tugevalt sissetallatud rada, kasutades rinnasidemeid ja lôhede juurde paigaldatud köisi.

Toidu valmistamiseks sulatatakse lund.

Läbitud lôigu pikkus 7-8 km.

 

10.08

1.rühma liikmed Marge Rom, Margus Maksimov ja Eveli Habakuk jäävad kolmandassevahelaagrisse 6100m ilma ootama ja ööbivad samas. Priit Ôunpuu laskub kolmandast vahelaagrist teise ja ööbib.

 

Bert Rähni, Eric Hints ja Alar Linna teisest rühmast tôusevad teisestvahelaagrist kolmandasse 6100m ja ööbivad. Liigutakse mööda sissetallatud rada ûle Razdelnaja tipu 6148m.

Tôusu alusutatakse kell 11.00. Tôusuaeg4t 30min.

Ûlejäänud teise rühma liikmed tôusevad Razdelnaja tippu 6148m ja laskuvad teise vahelaagrisse ning ööbivad.

Läbitud lôigu pikkus

 

11.08

1. rühma liikmed Marge Rom, Margus Maksimov ja Eveli Habakuk alustavad kell 8.30 kolmandast vahelaagrist tôusu tippu. 

Ilm on varahommikul pilvine. Kella 8 paiku ilm paraneb-taevas vahelduva pilvisusega, külma 10 kraadi.

Liigutakse koos Vene grupiga, kellega kordamööda tehakse rada.

Rühma liikmed kasutavad kogu päeva kasse.

Kell 17.00 otsustavad tippu jôudmata tagasi pöörduda.

Laskudes nähtavus halb, tuldud rada on täis sadanud, paiguti tuleb liikuda sügavas lumes. Tagasi kolmandasse vahelaagrisse jôuavad kell 21.00.

Läbitud lôigu pikkus 15 km.

 

2.rühma liikmed Bert Rähni, Eric Hints ja Alar Linna laskuvad kolmandast vahelaagrist esimesse vahelaagrisse 4300m ja ööbivad. 

Alustavad laskumist kell 10.00.

Teise vahelaagrisse jôuavad kell 12.00, laskumist jätkavad kell 13.15 ja esimesse vahelaagrisse jôuavad kell 15.45.

Kogu päeva liigutakse kassidega mööda sissetallatud rada, teise ja esimese laagri vahel kasutatakse rinnasidemeid, et julgestada end pragude juurde paigaldatud köitega.

 

12.08 

1. rühma 3 liiget laskuvad kolmandast vahelaagrist teise vahelaagrisse ja ööbivad seal.

Laskumist alustavad kell 10.00,liikumisaeg 2 tundi.

Ilm-nähtavus halb ja sajab lund.

Läbitud lôigu pikkus 7-8 km.

 

2. rühm puhkab esimeses vahelaagris 4300m.

Maha sadanud paksu lume tôttu tuleb toidu valmistamiseks sulatada lund.

 

13.08

Esimese rühma kolm liiget on sunnitud tugeva lumesaju ja halva nähtavuse tôttu jääma ööbimateise vahelaagrisse 5300m.

2. rühm puhkab esimeses vahelaagris 4300m.

 

14.08 

Esimese rühma kolm liiget laskuvad teisest vahelaagrist 5300m baaslaagrisse 3500m.

Kell 9.00 alustavad laskumist teisest vahelaagrist. Esimesed 2 tunditehakse oma rada. Liikumine oli raskendatud värske maha sadanud lume tôttu. Värske lahtise lume paksus on kohati kuni 1 meeter.Rühma liikmed kasutavad julgestamiseks seonguköit.Esimesed 2 tundi liigutakse koos teiste allalaskuvate alpinistidega, edasi tehakse oma rada. Kell 15.30 jôuavad esimesse vahelaagrisse 4300m.

Kell 17.00 jätkatakselaskumist. Baaslaagrisse jôuavad kell 19.00.

 

2. rühm puhkab esimeses vahelaagris 4300m.

 

15.08

2. rühma kolm liiget Bert Rähni, Eric Hints ja Alar Linna tôusevad esimesest vahelaagrist teise vahelaagrisse 5300m ja ööbivad.

Alustavad tôusu hommikul kell 8.00. Ilm on väga hea-taevas pilvitu. Hommikul külmakraade 4-5. Tôusul kasutavad rühma liikmed kasse ning rinnasidemeid, et julgestada end pragude juurde paigaldatud köitega.

16.08 

2.rühma 3 liiget tôusevad teisest vahelaagrist kolmandasse vahelaagrisse 6100m.

Tôusmist alustatakse kell 11.00. Liikumisaeg 4 tundi.

Liigutakse eraldi mööda5 eesminejate jälgi. Kogu liikumise aja kasutatakse kasse.

Ööbitakse kolmandas vahelaagris.

 

17.08

2.rühma 3 liiget alustavad kell 7.00 kolmandast vahelaagrist tôusu tippu.

Ilm varahommikul-kerge pilvisus, möödukas tuul, külma 10-12 kraadi.

Esimesed 3 tundi liigutakse koos, seejärel erineva kiirusega ja eraldi.

Kell 12.45 jôuab Alar Linnatippu koos ühe Vene alpinistiga ja kell 13.10 alustab laskumist. Ilm halveneb-pilvisus tiheneb ja hakkab sadama lund.Eric Hints jôuab tippu kell 14.30. Bert Rähni on sunnitud halvanähtavuse ja lumesaju tôttu kell 14.30 

7000m kôrgusel ja umbes kolmveerand tunni kaugusel tipust tagasi pöörduma.

Laskudes ilm halb-nähtavus väike, sajab lund ja tuiskab kergelt.

Alar Linna koos kahe Vene alpinistiga liiguvad ees ja teevad rada. Halva ilma tôttu nadkahel korral peatuvadtund aega ja ootavad nähtavuse paranemist. 

Alar Linna jôuab kolmandasse vahelaagrissekell 18.30.

Eric Hints ja Bert Rähni laskuvad alla halvas nähtavuses mööda paiguti täis tuisanud eesminejate jälgi ja jôuavad kolmandasse vahelaagrisse kell 20.30

Läbitud lôigu pikkus 16-17 km.

 

18.08 

2.rühma 3 liiget laskuvad kolmandast vahelaagrist esimesse vahelaagrisse 4300 ja ööbivad. Laskumist alustatakse kell 10.00, teise laagrissse jôutakse kell 11.45.

13.00 jätkatakse laskumist. Kogu päeva kasutatakse kasse, laskudes teisest vahelaagrist esimesse ka rinnasidemeid ning statsionaarseid köisi.

Esimesse vahelaagrisse jôutakse kell 15.45. 
 

19.09

2.rühm laskub esimesest vahelaagrist baaslaagrisse 3500m.

Liikumisaeg 4 tundi 30 min.