Firni logo... :)

Baltikum '99

30.oktoobril 1999 peeti Tartu Majas järjekordne Balti alpinistide kokkutulek. Kohale tuli umbes 60 inimest: Lätist, Leedust ja Eestist. Toimus mõnus peoõhtu: tantsiti, vaadati pilte, kuulati muusikat, peeti isegi paar võistlust maha.

Olulisim aga - nagu traditsioon nõuab - valiti seegi kord välja aasta parimad retked.
Zhüriisse kuulusid kaks esindajat igast riigist. Võistlus toimus kolmes erinevas klassis:

  • Kõrgklass
  • Tehniline klass
  • Matkad
Kokku esitati võistlusele 15 retke : Eestist üks, Lätist üheksa ja Leedust viis. Täpsed tulemused on toodud eraldi lehel, riigiti olid resultaadid aga järgmised:
  1. Läti - 38 p.
  2. Leedu - 34 p.
  3. Eesti - 9 p.