FIRNi logo
vjoon

Ujula tn kergejõustikalli siseronimisseina kodukord

- Ronimisseinal on 8 ronimissektorit. Korraga võib seina kasutada 6 ronijat ja 6 julgestajat.

- Ronida võib ainult CE (UIAA) poolt sertifitseeritud varustusega.

- Ronimine üle esimese vahejulgestuspunkti (poldi) ilma adekvaatse julgestuseta (alt-, ülaltjulgestus, julgestusmatt) on rangelt keelatud!

- Enne ronima asumist (iga kord!) peab veenduma julgestusliini korrektsuses:

§ julgestusvöö korralikult peal, pandlad korrektselt kinnitatud;

§ veendu, et julgestusvahend on töökorras ja korrektses kasutuses;

§ veendu, et karabiini muhvid on kinni keeratud;

§ veendu, et köiel pole selgeid kahjustusmärke (ka statsionaarse ülaltjulgestusjaama juures);

§ veendu, et köie otstesse on sõlmitud usaldusväärsed ja korrektsed sõlmed;

§ veendu, et köis jookseb läbi statsionaarse ülaltjulgestusjaama (ülaltjulgestusega ronimisel);

§ veendu, et julgestaja on julgestamiseks valmis.

- Vahejulgestuspunktide (poltide) kasutamine ülaltjulgestuseks on rangelt keelatud! Vajadusel kasuta lisaks statsionaarset ülaltjulgestusjaama.

- Altjulgestusega ronides peab vahejulgestuspunktides (poltides) kasutama ekspresse.

- Vahejulgestuspunkte (polte) ei tohi käega haarata. Ära kunagi pane oma sõrme vahejulgestuspunkti (poldi) aasa!

- Ära roni teise ronija alla või liiga lähedale!

- Alla laskudes ära hüppa vaid liigu stabiilselt ja kontrollitult! Võimalusel hoiata eelnevalt julgestajat võimalikust lahtikukkumisest! Soovitav on alla ronida.

- Juhul kui märkad ronimisseinal ja -varustusel kahjustusi (lahtine või murdunud ronimisnukk, praod seinal, ohtlikult kulunud köis, jne), võta koheselt ühendust kohapealse vastutava isikuga!

- Alaealistel (kuni 18 eluaastat) pole lubatud ilma instruktori või iseseisvat ronimisluba omava isiku juhendamiseta seina kasutada!

- Ronimisseinal ronimisi korraldab Alpiklubi FIRN, täpsema info saamiseks ronimistreeningute ja ronimise kohta vaata www.firn.ee.

Lisaks:

Palume tähele panna, et ronimisseinal pole lubatud ronida paljajalu ega välisjalatsites!

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon